"); $text = substr($text,$posn+1,99999); $posn = strpos($text,"<"); $text = substr($text,0,$posn); return $text; } function AttachProject($filenm, $team, $Email, $Password, $teamname) { $message = ""; $md5concat = $Password.$Email; $md5=md5($md5concat); $filename = $filenm."lookup_account.php?email_addr=".$Email."&passwd_hash=".$md5; $acctcd = ""; $lines = file($filename); foreach ($lines as $line) { $srch = ""; $temp = strstr($line, $srch); if ($temp != "") { $acctcd = getval($line); } $srch = ""; $temp = strstr($line, $srch); if ($temp != "") { $error = getval($line); $message = "CHYBA"; if ($error == -1) { $message="Chyba"; } else if ($error == -112) { $message="Nevalidní XML"; } else if ($error == -136) { $message="Účet nebyl nalezen"; } else if ($error == -137) { $message="Problém se jménem"; } else if ($error == -138) { $message="Stránka neodpovídá"; } else if ($error == -161) { $message="Účet nebyl nalezen nebo špatné heslo"; } else if ($error == -183) { $message="Projekt je nedostupný"; } else if ($error == -205) { $message="Problém s emailovou adresou"; } else if ($error == -206) { $message="Zkontroluj heslo"; } else if ($error == -207) { $message="Emailová adresa je používána"; } else if ($error == -208) { $message="Vytvoření účtu se nezdařilo"; } } } if ($message == "") { $message = "Nepodařilo se připojit k týmu"; $filename = $filenm."am_set_info.php?account_key=".$acctcd."&teamid=".$team; $lines = file($filename); foreach ($lines as $line) { $srch = ""; $temp = strstr($line, $srch); if ($temp != "") { $message = "Vítej v týmu $teamname"; } } } return $message; } $submit = $_POST['submit']; $attach = $_POST['attach']; $Email = $_POST['Email']; $Password = $_POST['Password']; if ($submit == 'Připojit') { foreach($attach as $i => $string) { $string=rtrim($string); list($project, $url, $id) = split(",", $string, 3); $attachm[$project]['Message'] = @AttachProject($url,$id, $Email, $Password, $teamname); } } ?> Space Family - Připojit se k týmu Join team -
Připoj se k našemu týmu

Připoj se k týmu na všech tvých BOINC projektech!

Tento formulář ti pomůže připojit se na všech tvých BOINC projektech k týmu . Tento skrpit ke správné funkci předpokládá, že na všech projektech máš použitou stejnou emailovou adresu a stejné heslo. Pokud zaškrtneš projekt, kde dosud nemáš účet zřízený, tak se nic nestane, účet se ti nevytvoří. Pokud jsi již k týmu Space Family na projektu připojený, tak připojený zůstaneš i nadále.

Vyplň tvoji emailovou adresu a heslo a pak klikni na jedno z tlačítek Připojit. Pokud jsi připojen jen k hlavním projektů, tak zkus stručnější a rychlejší verzi skriptu.
Po kliknutí na tlačítko Připojit počkej na provedení operace (může to trvat i kolem 5 minut podle množství zaškrtnutých projektů a podle jejich dostupnosti), v kolonce Výsledek pak budeš informován o výsledku operace.

Dotazy směřuj do fóra.

$line) { $line = rtrim($line); if (substr($line,0,1) == '#') { continue; } list($proj, $url, $team, $crap) = split(",", $line, 4); if (substr($url,-1) != '/') { $url = $url.'/'; } $message= " "; if ($attachm[$proj]['Message'] != "") { $message = $attachm[$proj]['Message']; } $message= " "; if ($attachm[$proj]['Message'] != "") { $message = $attachm[$proj]['Message']; } ?>
Email: 
Heslo: 
Klikni na tlačítko =>
Název projektu Připojit k týmu? Výsledek
 
Klikni na tlačítko =>
Script courtesy of ICanDoThis.co.uk and BoincTeams.com